Personal Coaching

Alleen de kracht van het ontdekken hoe dingen juist toe te passen is niet altijd eenvoudig en voor de hand liggend. Onze personal coaches kunnen u helpen deze kracht bij uzelf te leren ontdekken en succesvol toe te passen!

Just for Sales heeft ervaring in persoonlijke verbetertrajecten bij managers in de zakelijke markt en met personen die werken aan persoonlijke veranderingen in denken en doen.

Iedere verandering die in het traject van personal coaching wordt nagestreefd en ontwikkeld is een persoonlijke en zal dus uiterst zorgvuldig gewogen moeten worden m.b.t. de effecten die hieruit voortkomen, vooral voor de betrokken manager (persoon), maar daarnaast ook voor de omgeving waarin betrokkene opereert.

Personal coaching door Just for Sales kenmerkt zich door:

  • Verandering of verbetering van visie!
  • Bewustwording van huidige werksituatie, attitude en denkwijze
  • Leren toepassen van persoonlijke doelen
  • Ontdekken van positieve energiebronnen
  • Loslaten en vastpakken
  • Persoonlijke zelfdiagnose
  • Het effect van de kracht van adaptief denken en handelen

Bovengenoemde aspecten zullen met u in een persoonlijk plan worden uiteengezet.
Dit traject wordt in een tijdspanne uitgezet, waarbij telkens meetpunten worden ingebouwd om de ontstane veranderingen bij u en uw omgeving te toetsen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gewenste verandering vanuit uzelf verder wordt ontwikkeld op basis van de uitgangspunten, waardoor er een andere intrinsieke waarde ontstaat.

Just for Sales heeft ervaren Personal Coaches in dienst, die gewend zijn belangrijke persoonlijke vraagstukken met u bespreekbaar te maken en u professioneel verder te stimuleren. Onze coaches zijn uitermate integer en deskundig, zowel op het zakelijke vlak alsook op persoonlijk gebied.

De Personal Coaches van Just for Sales zijn motiverend, zakelijk kundig, energiek, creatief en bewust van het traject van veranderingen bij mensen en bedrijven! Wilt u meer informatie over personal coaching dan kunt u ons bellen of uw vraag stellen door het contactformulier in te vullen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een persoonlijk coachingtraject bij een zakelijk manager en bij een persoonlijk traject.

Voorbeeld coachingtraject manager zakelijke markt:

Week

 

 

1

2 dagdelen

Persoonlijke gesprekken

2

1 dagdeel

Bespreking veranderingstraject

3

2 dagdelen

Personal Coaching

4

 

Telefonische consultatie momenten

5

2 dagdelen

Personal Coaching

6

 

Telefonische consultatie momenten

7

1 dagdeel

Personal Coaching

8

 

Telefonische consultatiemomenten

9

1 dagdeel

Personal Coaching

10

1 dagdeel

Personal Coaching en afronding

 

Voorbeeld coachingtraject persoonlijk coachingstraject:

Week

 

 

1

1 dagdeel

Persoonlijke gesprekken

2

1 dagdeel

Bespreking veranderingstraject

3 t/m 10

1 dagdeel

Personal Coaching

11 t/m 13

 

Telefonische consultatie momenten

14

1 dagdelen

Personal Coaching en afronding

Door het invullen van ons inschrijfformulier kunt u zich opgeven voor de training.